Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Niemodlinie

    Z dniem 1 stycznia 2008 roku, został utworzony, w miejsce zlikwidowanych w celu przekształcenia zakładów budżetowych gminy Niemodlin tj; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Niemodlinie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie, jednostkę budżetową gminy Niemodlin o nazwie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
Dyrektorem zakładu został Kazimierz Górski. Funkcję swoją pełnił do dnia 31 marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku obowiązki Dyrektora powierzono w drodze konkursu mgr inż. Adamowi Piętka.

   ZGKiM zajmuje się gospodarką komunalną, w zakres której wchodzi utrzymanie dróg gminnych, zieleni miejskiej i infrastruktury miejskiej. Do zadań zakładu należy również prowadzenie i utrzymywanie urządzeń oczyszczalni ścieków, 5 stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz infrastruktury kanalizacji i infrastruktury wodociągowej.

 

 31.12.2019

    1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

    2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


 11.12.2019

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do włąścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog"

strona 1 - plik pdf

strona 2 - plik pdf


 28.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -

 GŁÓWNY KSIĘGOWY


 25.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -

 SPECJALISTY W DZIALE KOMIUNALNO -MIESZKANIOWYM


INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 roku ZGKiM w Niemodlinie zostaje przeniesiony do Gościejowic Małych 12 (oczyszczalnia ścieków). Nowy numer telefonu to 77 4606 423.

Dział komunalno- mieszkaniowy pozostaje w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie. Numer telefonu 77 4606 318.

 

      

POLITYKA PRYWATNOŚCI